Reglement Trainingen

Algemeen
Trainingen kunnen alleen gevolgd door (aspirant)leden van de vereniging.

Lescyclus
De te verzorgen lessen worden gegeven door de door het bestuur van T.V. De Noord aangestelde tennistrainer(s). De lescyclussen worden in overleg tussen T.V. De Noord en de tennisleraar vastgesteld. De lescyclus loopt, in een aaneengesloten periode, van oktober tot en met december en van maart/april tot en met de zomervakantie. In toernooiweken, op competitieavonden en in schoolvakanties wordt er geen les gegeven, tenzij anders door de trainer wordt aangegeven, bijvoorbeeld vanwege inhaallessen.

Lesduur
Voor senioren geldt een lesduur van 60 minuten, waarbij de eerste 10 minuten voor de deelnemers zelf zijn en gebruikt kunnen worden voor het doen van een warming-up en/of in te spelen.

Lesmogelijkheden
Bij meer of minder deelnemers dan 6-8 bij senioren, kan in overleg het lesgeld naar ratio, de lesduur of het aantal lessen worden aangepast. Voor junioren geldt dat, bij minder dan 4 of meer dan 6 deelnemers, besloten kan worden de tijdsduur van de les aan te passen.

Prestaties leraar
Deze bestaan uitsluitend uit het geven van tennis onderwijs. Trainingsballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

Lesuitval en inhaalles
Bij uitval van een les wordt deze ingehaald, alle lessen worden dus gegeven. Door overmacht kan het gebeuren dat dit toch niet mogelijk is, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.

In schoolvakanties wordt geen les gegeven. Alleen in overleg kan hier vanaf geweken worden, bijvoorbeeld om een les in te halen. Uitgangspunt is dan dat iedereen op dat moment in de gelegenheid is om mee te doen.

Zonder toestemming van de tennisleraar is het niet toegestaan om een les over te dragen aan derden.

Verzuim leerling
Niet verschijnen op een les is voor rekening van de deelnemer.

Misdragingen tijdens de les
Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk het bestuur informeren. Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Eigen risico
Het volgen van trainingslessen is op eigen risico. De vereniging en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit de trainingen.

Akkoordverklaring
Indien de deelnemer is ingeschreven verklaart hij /zij (bij junioren de ouder/verzorger) zich automatisch akkoord met het dan geldende regelement tennislessen van T.V. De Noord.

Door het indienen van van het inschrijfformulier voor de trainingen is de deelnemer een betalingsverplichting aangegaan jegens de trainer.

De deelnemer ontvangt een factuur, die door de trainer halverwege de lescyclus wordt opgemaakt.

Overig
Over eventueel niet in dit regelement vastgelegde zaken zal door het bestuur worden beslist.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14964020

Tennispark TV de Noord

Provincialeweg 145
9861 RA GROOTEGAST

KVK-nummer

40023066