Baan Reglement

De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden en introducees.

Indien verschillende leden c.q. introducees tegelijk willen tennissen, wordt verwacht dat men maximaal een half uur speelt en daarna de baan vrij maakt voor een ander lid, tenzij het gebruik van de baan plaats vindt in het kader van, door of namens het bestuur georganiseerde trainingslessen, dan wel deelname aan de bondscompetitie. De banen moeten voor gebruik gereserveerd worden via het digitale afhangsysteem. Voor de handleiding zie https://www.tvdenoord.nl/baan_reserveren_handleiding

Het is verboden om met andere dan sportschoenen de baan te betreden. Bij het betreden van de baan dienen de sportschoenen schoon te zijn.

Verder mogen geen (glazen)flessen en/of drinkglazen meegenomen worden op de baan. Plastic/kunststof is wel toegestaan. Let ook op dat geen kauwgom op/in de kunstgrasmat terechtkomt aangezien dit onherstelbare schade veroorzaakt.

Tijdens de trainingsuren is de baan niet toegankelijk voor niet trainende leden. 

Kinderen tot en met 12 jaar oud dienen vanaf 20.00 uur de banen vrij te geven voor leden van 13 jaar en ouder. In de zomervakantie worden de in dit artikel genoemde leeftijden van 12 en 13 jaar verhoogd tot respectievelijk 17 en 18 jaar.

Op door het bestuur te bepalen dagen vindt wekelijks, gedurende het seizoen, zogenaamde toss-avonden plaats. De toss-avonden, zijn alleen toegankelijk voor leden en potentiële leden.

Degene die 's avonds het laatst de baan gebruikt wordt geacht de banen te slepen en het clubgebouw en het toegangshek af te sluiten. Indien gebruikt ook de verlichting uitschakelen en de thermostaat op 10 graden zetten.   

De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen, of ongevallen die zich voordoen gedurende het verblijf op het tennispark. Elk lid en/of introduce maakt derhalve op eigen risico gebruik van de tennisbanen, het clubhuis en het omliggende terrein.

Het bespelen van de banen is geheel op eigen risico, bij ongeval/letsel kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

In situaties en gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dagelijks onderhoud van de banen;

Om de banen in goede conditie te houden is onderstaande van belang;

Na elke wedstrijd of vrijspelen de banen slepen met de sleepnetten. Ook bij regen.

Dit is noodzakelijk om de korrels gelijkmatig te verdelen en om mosgroei te voorkomen. Bijzonder veel aandacht vergt de baan buiten de lijnen, omdat daar het risico voor mos/algen groei het grootst is. Slepen is dus ook buiten de lijnen vereist. Er moet gesleepd worden door cirkels te wandelen van buiten naar het midden van de baan.

Door voldoende te slepen blijft de toplaag egaal en komen de keramische korrels los te liggen. De mos- of algengroei wordt hierdoor beperkt met als voordeel dat we het gebruik van chemische middelen kunnen beperken.

Bespeelbaarheid van de banen

Onze smashcourt tennisbanen hebben het grote voordeel dat er het hele jaar gewoon op gespeeld kan worden, ook in de winter. Onder nagenoeg alle weersomstandigheden kan er dus getennist worden. Ook bij lichte vorst kan er wel gespeeld worden.

Om schade te voorkomen is het echter belangrijk te weten dat er een aantal uitzonderingen is waarbij de banen niet bespeeld mogen worden.

De banen niet betreden bij:

Plasvorming door hevige regenval

Smashcourt heeft een goede waterdoorlaatbaarheid, waardoor er bij regen vrijwel geen plassen ontstaan op de baan. Door hevige regenval kan het echter voorkomen dat er op een bepaalde plek een plas ontstaat. Deze niet handmatig weg werken door te slepen, maar wacht totdat de baan het water heeft kunnen verwerken en de plas weg is getrokken

Sneeuw

De sneeuw dient op een natuurlijke wijze te verdwijnen, dit mag niet handmatig gebeuren.

Opdooi

Bij opdooi ontdooit de toplaag van de tennisbaan. Echter de onderlaag, die totaal ong. 50 cm dik is, is nog steeds bevroren waardoor het vocht uit de toplaag niet weg kan. Wanneer er toch wordt getennist bij opdooi kan dit zorgen voor schade aan de banen. Daarom ook bij opdooi de banen niet betreden.

Het bespelen van de banen is nog niet mogelijk als er sprake is van een dof of hol geluid tijdens het lopen over de banen. Of als er sprake is van een slechte of mindere balstuit.

Als we samen zorgen voor goed onderhoud dan hebben we er allemaal plezier van!

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 14964020

Tennispark TV de Noord

Provincialeweg 145
9861 RA GROOTEGAST

KVK-nummer

40023066