Baan Reglement

De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden en introducees.

Indien verschillende leden c.q. introducees tegelijk willen tennissen, wordt verwacht dat men maximaal een half uur speelt en daarna de baan vrij maakt voor een ander lid, tenzij het gebruik van de baan plaats vindt in het kader van, door of namens het bestuur georganiseerde trainingslessen, dan wel deelname aan de bondscompetitie.

Het is verboden om met andere dan sportschoenen de baan te betreden. Bij het betreden van de baan dienen de sportschoenen schoon te zijn.

Verder mogen geen (glazen)flessen en/of drinkglazen meegenomen worden op de baan. Plastic/kunststof is wel toegestaan. Let ook op dat geen kauwgom op/in de kunstgrasmat terechtkomt aangezien dit onherstelbare schade veroorzaakt.

Tijdens de trainingsuren is de baan niet toegankelijk voor niet trainende leden. 

Kinderen tot en met 12 jaar oud dienen vanaf 20.00 uur de banen vrij te geven voor leden van 13 jaar en ouder. In de zomervakantie worden de in dit artikel genoemde leeftijden van 12 en 13 jaar verhoogd tot respectievelijk 17 en 18 jaar.

Op door het bestuur te bepalen dagen vindt wekelijks, gedurende het seizoen, zogenaamde toss-avonden plaats. De toss-avonden, zijn alleen toegankelijk voor leden.

Degene die 's avonds het laatst de baan gebruikt wordt geacht de banen te slepen en het clubgebouw en het toegangshek af te sluiten. Indien gebruikt ook de verlichting uitschakelen en de thermostaat op 10 graden zetten.   

De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen, of ongevallen die zich voordoen gedurende het verblijf op het tennispark. Elk lid en/of introduce maakt derhalve op eigen risico gebruik van de tennisbanen, het clubhuis en het omliggende terrein.

In situaties en gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bespelen van de banen is geheel op eigen risico, bij ongeval/letsel kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 48548441

Tennispark TV de Noord

Provincialeweg 145
9861 RA GROOTEGAST