Tennisvereniging 'de Noord'

Bestuur

Voorzitter Penningmeester
Job Mol Wim Noordhof
C Roblesdijk 1 Provincialeweg 113A
9861 TA Grootegast 9862 PD Sebaldeburen
0648548441 0618134786
   
Secretaris Technische Commissie
Saskia Walstra Folkert Boonstra
Hoofdstraat 140 Hoofdstraat 133a 
9861 AL Grootegast  9861 AG Grootegast 
0594 506 114 06 50 49 55 02
   
Jeugd Commissie Accomodatie Commissie 
Folkert Boonstra  Vacature
   
   
   
   
Redactie Commissie   
Vacature  
   
   

 

 

Uitleg bestuurstaken:

De voorzitter:
Leidt bestuurs- en ledenvergaderingen, coordineert en controleert alle werkzaamheden, vertegenwoordigt het bestuur en de vereniging. 

De penningmeester: 
Beheert de financien, houdt de ledenadministratie bij en maakt eens per jaar een begroting en een exploitatieoverzicht. Hij is tevens sleutelbeheerder. 

De secretaris: 
Notuleert de vergaderingen en voert de benodigde correspondentie. 

Het hoofd van de technische commissie: 
Coordineert trainingen, wedstrijden en toernooien, regelt alle zaken aangaande de kompetitie en zorgt voor de werving van nieuwe seniorleden. 

Het hoofd van de jeugdcommissie: 
Organiseert de trainingen, wedstrijden en toernooien voor de jeugd, het bal- en slagvaardigheiddiploma en houdt zich bezig met ledenwerving onder de jeugd. 

Het hoofd van de accommodatiecommissie: 
Is belast met het onderhoud en de vernieuwing van clubhuis, banen en materialen. Tevens stelt hij een onderhoudsrooster op. Daarnaast onderhoudt hij de kontakten met de barcommissie. 

Het hoofd van de redactiecommissie: 
Draagt zorg voor de uitgave van het informatieblad, nieuwsbulletin en redactionele artikelen. Alle zaken aangaande public relations vallen onder zijn verantwoordelijkheid