Tennisvereniging 'de Noord'

Aanmelden voor lidmaatschap

Kosten lidmaatschap:
Senioren: € 110,00
Junioren (t.m 9 jr.): €20,00 
Junioren (t.m. 12 jr.)  €27,50
Junioren (t.m. 17 jr.) €39,50
Toelichting: Jeugdleden worden seniorleden met ingang van het jaar waarin de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.  

Bij tv De Noord is er ook de mogelijkheid om trainingen te volgen. 
De zomertrainingen bestaan uit 16 lessen en vinden plaats van april t/m oktober. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 8 personen. De trainingen worden gegeven op dinsdagavond door Henri Scheeringa. 

Bij voldoende aanmeldingen is er ook de mogelijkheid om wintertraining te volgen, deze bestaan uit 15 lessen.

Aanmelden lidmaatschap kan per mail via: ledenadministratie@tvdenoord.nl

Graag in de mail de volgende gegevens vermelden:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- Mailadres
- Geboortedatum
- Graag vermelden wanneer er sprake is geweest van eerder een lidmaatschap bij de vereniging.

Vul alle gegevens in zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

I.v.m. kosten oa afdragen bijdragen aan KNLTB kunnen wij geen restitutie verlenen op lidmaatschap kosten bij tussentijdse opzegging.

Opzeggen lidmaatschap kan uitsluitend per kalenderjaar. Uw opzegging voor het volgende kalender jaar dient schriftelijk (of per email), voor het einde van het jaar met een opzegtermijn van 4 weken, te worden gedaan bij de penningmeester.

We verwachten van de leden dat iedereen bereid is ook werkzaamheden voor de vereniging te doen.